Wat doen optometristen?

Oogzorg in België verandert. Een Koninklijk Besluit dat waarschijnlijk dit jaar van kracht wordt, kan van invloed zijn op hoe mensen brillen kunnen kopen. In plaats van een voorschrift van een optometrist te krijgen, moeten mensen die voor het eerst een bril dragen een eerste controle hebben bij een oogarts. Pas nadat ze advies hebben gekregen van deze professionals, die ook gecertificeerd zijn om oogoperaties uit te voeren, kunnen ze vervolgcontroles, diagnoses, voorschriften en behandelingen krijgen van optometristen.

Aangezien het aanbevolen wordt dat Belgen regelmatig een oogonderzoek ondergaan, soms zelfs om de twee jaar, kan het belangrijk zijn voor hen om zich vertrouwd te maken met optometristen en wat ze doen.

Dit is wat u moet weten over de professionals die optreden als de eerste lijn van reactie in oogzorg.

Diagnose en behandeling 

Optometristen fungeren als eerstelijnszorgverleners voor de ogen. Ze zijn de professionals bij wie mensen terechtkunnen voor het maken van een oogmeting. Hier beoordelen optometristen de unieke visuele behoeften en klachten van een individu, controleren ze de buitenkant van het oog op gevoeligheid en littekens, en meten ze de gezichtsscherpte. Op deze manier kunnen ze bijgewerkte voorschriften voor brillen of contactlenzen geven en behandelplannen bieden voor oogaandoeningen die niet gerelateerd zijn aan correctie van het gezichtsvermogen, zoals het droge-ogensyndroom. Optometristen kunnen ook de voortgang van oogaandoeningen gerelateerd aan specifieke aandoeningen zoals diabetes monitoren.

Interdisciplinaire samenwerking 

Optometristen werken samen met tal van specialisten om continuïteit van oogzorg te bieden. Professionals uit andere medische vakgebieden kunnen patiënten naar hen doorverwijzen, bijvoorbeeld als diabetespatiënten aan huisartsen vertellen dat de aandoening hun gezichtsvermogen begint te beïnvloeden. In lijn met het eerder genoemde Koninklijk Besluit zullen oogartsen ook patiënten doorverwijzen naar optometristen voor toekomstige oogtests. Regelmatige controles helpen optometristen ook om oogaandoeningen in een vroeg stadium op te sporen en, indien ze ernstig genoeg zijn, patiënten door te verwijzen naar oogartsen voor verder onderzoek en behandeling. De triage-opstelling die dit verwijzingsnetwerk creëert, is vooral nuttig gezien de lange wachttijden die Belgen meestal ervaren wanneer ze een afspraak willen maken met een oogarts.

Specialisaties

Hoewel ze geen medische opleiding volgen zoals oogartsen dat doen, kunnen optometristen certificaten behalen waarmee ze zich kunnen specialiseren in een paar belangrijke gebieden:

  • Optometrie voor slechtzienden. Dit heeft betrekking op de behandeling van personen die niet helder kunnen zien, zelfs niet als ze een bril of contactlenzen dragen.
  • Neuro-optometrie. Specialisten op dit gebied behandelen oogaandoeningen veroorzaakt door hersenletsel. Zij zijn de professionals naar wie patiënten worden doorverwezen nadat ze een neuroloog hebben geraadpleegd, die is opgeleid om schade aan het zenuwstelsel te beoordelen en behandelen.
  • Pediatrische optometrie. Dit gebied van de professie richt zich op de oogaandoeningen die het meest waarschijnlijk voorkomen bij baby’s, peuters en jonge kinderen—en de speciale tests en behandelingen die nodig zijn om ze te diagnosticeren en aan te pakken.

Samengevat 

Optometristen zijn de eerste verdedigingslinie voor patiënten die hun ooggezondheid willen beschermen. Hoewel oogartsen nodig zijn om een eerste voorschrift voor corrigerende brillen te krijgen, blijven optometristen een cruciaal eerste aanspreekpunt voor individuen die te maken hebben met niet-afwijkende visuele problemen zoals irritatie, ongemak, pijn, droogheid, lichtgevoeligheid en meer.

Welke opleiding moet je volgen om optometrist te worden?

De basisvereiste om optometrist te worden in België is een bacheloropleiding in optometrie met 180 ECTS-credits. In tegenstelling tot voorheen kan een orthoptistendiploma u mogelijk niet meer in aanmerking laten komen voor deze carrière. Volgens een Koninklijk Besluit dat in februari 2023 van kracht is geworden, worden de vakgebieden orthoptie en optometrie nu erkend als afzonderlijke beroepen. Aspirant-optometristen moeten ook minstens 600 stage-uren voltooien om ervoor te zorgen dat ze zowel de theoretische als praktische training hebben die nodig is om in dit vakgebied te werken.

Vorige blog

Hoe vaak maak jij je huishoudelijke apparaten schoon?

Volgende blog

Zo maak je van elk huis een thuis