Bouwbedrijven stappen over op duurzaam bouwen

Duurzaam werken en produceren wordt steeds belangrijker. Vanaf 2050 wil Europa klimaatneutraal zijn. Of dat gaat lukken is nog even afwachten. Maar veel bedrijven zetten grote stappen richting verduurzaming. Auto’s worden elektrisch, ook bestelwagens en vrachtwagens. Machines die worden gebruikt in de bouw en in fabrieken worden verduurzaamd zodat ze minder CO2 uitstoten. Hiermee zijn forse investeringen gemoeid die moeten worden terugverdiend. Daarom wordt het bouwen van huizen en andere gebouwen wel steeds duurder. Laat je anno nu een huis bouwen kunnen de kosten dan ook flink oplopen.

Bouwen met alternatieve materialen

Behalve dat bouwbedrijven gebruikmaken van zuinige machines, wordt er ook steeds vaker geëxperimenteerd met alternatieve bouwmaterialen. Zo wordt er geïsoleerd met hennep en wordt er steeds vaker gebouwd met hout. Soms wordt een pand in zijn geheel uit hout opgetrokken, soms wordt voor het skelet nog wel gebruik gemaakt van beton. Beton geeft een hoge CO2 belasting. Maar ook daar wordt aan gewerkt. Bedrijven werken al jaren aan het ontwikkelen van cement en beton dat minder belastend is voor het milieu maar wel dezelfde eigenschappen heeft.

Minder machines op diesel

Bij bouwprojecten speelt de uitstoot van stikstof een belangrijke rol. Soms kan een project niet doorgaan omdat de stikstofnormen worden overschreden. Daarom stappen bedrijven over op elektrische kranen en shovels. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Een elektrische kraan heeft een enorm batterijpakket nodig om per dag een paar uur te kunnen werken. Daarna moeten die batterijen weer worden opgeladen. Daarvoor is stroom nodig, en die moet worden onttrokken aan het stroomnet. Dat gaat niet altijd omdat de capaciteit niet overal toereikend is. Bovendien zijn machines op stroom soms wel drie keer zo duur zijn als machines die zijn voorzien van een dieselmotor. Maar als we over pakweg 25 jaar volledig klimaatneutraal willen zijn, dan moeten er maatregelen worden genomen om dat doel te bereiken.

Milieuvriendelijke machines

Bedrijven investeren steeds meer in het ontwikkelen van machines die milieuvriendelijk zijn. Een KAESER compressor is bijvoorbeeld een compressor die een stuk minder belastend is dan compressoren die tot nu toe standaard worden gebruikt bij bouw- en renovatieprojecten. Door een schroefcompressor in te zetten die voor minder uitstoot zorgt kan dat het verschil maken of een project wel of geen doorgang kan vinden.

Stimulatie door de overheid

De overheid is er natuurlijk ook veel aan gelegen dat de bouw overstapt op methodes die minder milieuschade veroorzaken. Europese regelgeving dwingt landen ertoe om maatregelen te nemen. Daarom wordt er subsidie beschikbaar gesteld aan bedrijven die innoveren of die grote stappen zetten om hun werkprocessen te verduurzamen. Hiermee wil de overheid bedrijven stimuleren om na te denken hoe zij binnen hun sector energiezuinige en milieubewuster kunnen werken. Steeds meer bedrijven zetten deze stap. Een belangrijke drijfveer daarbij is dat opdrachtgevers de voorkeur geven aan een bedrijf dat duurzaam werkt. Dat is immers ook gunstig voor hun eigen reputatie.

Vorige blog

Live dealer technologie: breng de casinovloer naar uw scherm

Volgende blog

Alles wat je moet weten voor je een huisdier neemt